Βορείου Ηπείρου 76, Άνω Γλυφάδα 165 62 Αθήνα - Τηλ: 210 96.90.592-4, 210 96.22.505, 210 96.26.800, 210 96.13.802 - Fax: 210 96.90.595 - email: info@sciencetechnologies.org